Сообщения

Сообщения за Февраль, 2011

single party და ჰარაკირი

განრისხებული ცის ქვეშ დგომა და ღამის სიზმარი

ყავა კარამელით, წითელი და მყუდრო ოთახი